Administratie Sambata 21 Aprilie 2018 - 14086 vizitatori azi
Sprijin pentru investitiile in cogenerarea de inalta eficienta.

Investitiile in cogenerare de inalta eficienta vor fi sprijinite printr-o schema de ajutor de stat, potrivit unei hotarari de guvern. Sustinerea se adreseaza intreprinderilor mari, mijlocii si mici (inclusiv microintreprinderi), pentru capacitatile nou instalate sau renovate.

Schema de ajutor se aplica pentru proiectele care propun ca actiuni:

  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta (maximum 8 Mwe) pe gaz natural si biomasa la nivelul intreprinderilor;
  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul intreprinderilor.

Bugetul total alocat schemei de ajutor este de 81,1 milioane euro, din care 85% reprezinta fonduri europene nerambursabile asigurate din Fondul european de Dezvoltare Regionala si 15% reprezinta fonduri de cofinantare publica asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de management a Programului Operational Infrastructura Mare.

Ajutorul se acorda sub forma de alocari financiare nerambursabile, suma  maxima care se poate acorda pentru un proiect de investitii nu poate depasi 15 milioane de euro.

Potentialii beneficiari sunt societatile din industrie/administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie termica al unui parc industrial cu consumuri energetice de peste 200 tep (tone echivalent petrol)/an, care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4000-5000 h/an si care necesita simultan si o cantitate suficienta de energie electrica ce poate fi asigurata de grupuri de cogenerare.

Beneficiarii pot depune proiecte numai individual, nu in parteneriat incheiat exclusiv in scopul depunerii aplicatiilor de finantare.

Investitia/investitiile din cadrul proiectului nu trebuie sa mai fi beneficiat de finantare din fonduri publice, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie).

Costurile eligibile sunt:

  • costurile suplimentare de investitii pentru echipamentele necesare pentru ca instalatia sa functioneze ca instalatie de cogenerare de inalta eficienta, in comparatie cu instalatiile conventionale de energie electrica sau de energie termica de aceeasi capacitate;
  • costurile suplimentare de investitii pentru modernizarea in vederea obtinerii unei eficiente sporite in cazul in care o instalatie existenta atinge deja pragul de inalta  eficienta.

Numarul estimat de beneficiari este de 50 de intreprinderi.

Schema de ajutor de stat se aplica pana la data de 31 decembrie 2020.

Implementarea schemei de ajutor are ca obiective realizarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologica si mai competitiva, conducand la dezvoltare durabila si, totodata, la atingerea obiectivelor Uniunii de crestere cu 20% a eficientei energetice pana in 2020 si a obiectivului global stabilit prin Directiva 2012/27/UE a Parlamentului european si a Consiliului de a se economisi cel putin 20% din consumul de energie primara la nivelul Uniunii.

Implementarea schemei de ajutor de stat va conduce la economii in consumul de combustibili/energie primara prin procese de cogeenrare de inalta eficienta si evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili.

Prin realizarea acestor proiecte de urmareste cresterea cu 50 MWe (Megawatt electric) a puterii instalate in cogenerare.

Sprijinul financiar este destinat atingerii obiectivelor asumate de Romania in cadrul "Axei prioritare 6 - Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon, obiectivul Specific 6.4 - Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta" din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

.

 

Ajutoare de stat pentru sectorul energiei regenerabile

 Societatile care isi desfasoara activitatea in sectorul producerii de energie electrica si termica si unitatile administrativ-teritoriale/asociatiile de dezvoltare intracomunitara care produc energie electrica din surse regenerabile vor putea beneficia de ajutoare de stat, bugetul total alocat schemei fiind de 100,6 milioane euro, pentru urmatorii 4 ani.

Potrivit unei Hotarari adoptate de Guvern, implementarea schemei de ajutor de stat are ca obiective: cresterea resurselor de energie din surse de energie mai putin exploatate, cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, precum si reducerea emisiilor de carbon in atmosfera prin inlocuirea unei parti din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an- carbune, gaz natural. Prin realizarea acestor proiecte, se urmareste cresterea cu 60 MW a capacitatii instalate de producere a energiei electrice si energiei termice din biomasa, biogaz si geotermal.

Din bugetul total alocat schemei, 85% reprezinta fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si 15% fonduri de cofinantare publica, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si de la bugetele locale.

Ajutorul maxim care poate fi acordat pentru un proiect de investitii nu poate depasi 15 milioane euro, iar numarul maxim de beneficiari de ajutor de stat in cadrul schemei este de estimat la 40. Prezenta schema se aplica pana la 31.12.2020.

Schema de ajutor de stat se adreseaza intreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microintreprinderi, inclusiv intreprinderi nou infiintate, ale caror conturi nu au fost aprobate, care au inscrisa in Statutul societatii activitatea privind producerea de energie electrica/termica, corespunzatoare Diviziunii 35: "Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat" din codurile CAEN si unitatilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociatiilor de dezvoltare intercomunitara.

    Prin sprijinul acordat se finanteaza urmatoarele tipuri de investitii:

-       realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz;

-       realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei termice din apa geotermala.

Prezenta schema de ajutor de stat a fost elaborata in conformitate cu Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si contribuie la implementarea prevederilor specifice din reglementarile comunitare si nationale, precum si ale strategiilor si politicilor nationale.

 

Informatii suplimentare:

In prezent, productia totala de energie din surse regenerabile este de 6.550 ktep (tep=tone echivalent petrol). Potentialul tehnic ramas neutilizat este de aproximativ 8.000 ktep, cu urmatoarele proportii: biomasa si biogaz-47%, energie solara- 19%, energie eoliana- 19%, energie hidroelectrica-14%, energie geotermala- 2%.

 

Contact:

Biroul de presa al Guvernului presa@gov.ro

 

0 comentarii2793 vizualizări18 aprilie 2017
rss 2.0
rss 2.0