Administratie Sambata 23 Iunie 2018 - 15750 vizitatori azi
Sedinta ordinara, in data de 27 aprilie 2017, a Consiliului local Bistrita.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 27 aprilie 2017, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere:prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita; in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 27 aprilie 2017, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

1.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita

2.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 102/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte-Bistrita 6 si a documentatiilor tehnico- economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020"

3.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 103/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte-Bistrita 7 si a documentatiilor tehnico- economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020"

4.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 104/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte-Bistrita 8 si a documentatiilor tehnico- economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020"

5.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 78/12.05.2016 privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte-Bistrita 10, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020"

6.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 80/12.05.2016 privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte-Bistrita 12, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020"

7.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 81/12.05.2016 privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte-Bistrita 13, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020"

8.  Proiect de Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 106/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte-Bistrita 16 si a documentatiilor tehnico- economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020"

9.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 70/12.05.2016 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a proiectului "Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita in vederea introducerii sale in circuitul turistic international" si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, si a Hotararii Consiliului local nr. 123/04.08.2016 privind completarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 70/12.05.2016

 1. 10.          Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.208/15.12.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a municipiului Bistrita, a Planului de Actiune si a Portofoliului de Proiecte pentru perioada 2010-2030

 2. 11.            Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2017, in conformitate cu Hotararea nr.7/31.01.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrita

 3. 12.          Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, bugetul creditelor interne si bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrita pe anul 2016

 4. 13.          Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrita pe Trim I 2017

 5. 14.          Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de mobilitate urbana durabila pentru municipiul Bistrita

 6. 15.          Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru acordarea dreptului de acces pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Bistrita, in vederea amplasarii retelelor de comunicatii electronice

 7. 16.          Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. a imobilului, constructie si teren, proprietate publica a Municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, str.Stefan cel Mare, pentru amenajare sediu

 8. 17.          Proiect de hotarare privind inscrierea in evidentele de carte funciara a unor bunuri imobile, in proprietatea publica a Municipiului Bistrita

 9. 18.          Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat incheiat in favoarea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest - Biroul Judetean al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, compus din doua incaperi, situat in incinta imobilului din municipiul Bistrita, str.Nicolae Titulescu nr.3, cu destinatia de birouri

 10. 19.          Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit in favoarea Centrului de Excelenta Bistrita-Nasaud, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Bistrita, str. Spiru Haret nr.6, etaj I

 11. 20.          Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2017 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta sociala

 12. 21.          Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Bistrita si a Regulamentului de functionare

 13. 22.          Proiect de hotarare privind modificarea organigramei Directiei Municipale de Servicii Sociale Bistrita

 14. 23.          Plangerea prealabila a Asociatiei Bistrita Civica, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.28548/05.04.2017, impotriva Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.26/16.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita, pe anul 2017

 15. 24.          Raportul de activitate nr.268/10.04.2017 al administratorului Parcului Industrial Bistrita Sud pentru trimestrul I 2017, inregistrat la Primaria municipiului Bistrita cu nr.30481/11.04.2017.

 16.  

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

                                                                                      AVIZ DE LEGALITATE

                                                                               PENTRU SECRETAR

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

 

Bistrita, la 20 APRILIE 2017

Nr. 216

SA/ex.4.

 

0 comentarii2968 vizualizări20 aprilie 2017
rss 2.0
rss 2.0