Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 26 Iunie 2019 - 1194 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 20 iunie 2018.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 20 iunie 2018, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 20 iunie 2018, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita

  1. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Directiei de Administrare a Pietelor din municipiul Bistrita

  2. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Politiei locale a municipiului Bistrita

  3. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Bistrita a unor imobile situate in municipiul Bistrita

  4. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.182/26.10.2011 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unor loturi de teren, situate in municipiul Bistrita, str. Subcetate si str. Sigmirului, in vederea edificarii de locuinte proprietate personala, pentru tinerii din municipiul Bistrita

  5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a locuintei situata in municipiul Bistrita, str. Lalelelor nr.4, bl.4, sc.B, apartamentul 13, catre actualul chirias

  6. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a locuintei situata in municipiul Bistrita, str. Garii nr.32, bl.32, sc. A, apartamentul 10, catre actualul chirias

  7. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a unei constructii si a terenului aferent, proprietate publica a municipiului Bistrita, situate in intravilanul municipiului, str.Codrisor nr.12, cu destinatia de spatiu comercial sezonier pentru desfasurarea activitatilor de comert - alimentatie publica

  8. Proiect de hotarare pentru aprobarea Cererii de finantare "Construire imobil nou pentru Gradinita nr.2, str. Nicolae Balcescu nr.38 A, Municipiul Bistrita" si a cheltuielilor aferente

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului strategic pentru mobilitate si orase inteligente in Regiunea Nord-Vest

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri pentru declararea de utilitate publica a unor terenuri proprietate privata pentru realizarea proiectului "Centru intermodal de transport public" din municipiul Bistrita

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren in intravilanul municipiului Bistrita in vederea realizarii unor case de locuit" pe un teren situat in municipiul Bistrita, zona str. Campului extravilan

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire ansamblu de locuinte colective cu regim de inaltime D+P+6E+ER", str. Libertatii nr.47-49, municipiul Bistrita

14.  Proiect de hotarare privind inscrierea in Registrul de evidenta a spatiilor verzi din municipiul Bistrita, a spatiului verde apartinand imobilului proprietate publica inscris in CF municipiul Bistrita, nr top 80518, situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala, SIR 10

15.  Diverse

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

     

                           AVIZ DE LEGALITATE

                     SECRETARUL MUNICIPIULUI

GAFTONE FLOARE

   

Bistrita, la 13 IUNIE 2018

Nr. 242, GF/SAE.ex.4.

 

0 comentarii1687 vizualizări13 iunie 2018
rss 2.0
rss 2.0