Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 26 Iunie 2019 - 1498 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 14 ianuarie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 14 ianuarie 2019, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: urgenta determinata de necesitatea transmiterii catre A.D.R. Nord-Vest a hotararilor consiliului local de aprobare a proiectelor si a cheltuielilor aferente, pentru continuarea procesului de precontractare, pana la data de 20.01.2019;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

D I S P U N E : ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 14 ianuarie 2019, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita

  2. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita" si a cheltuielilor aferente

  3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Garii - Bulevardul Decebal - str.Andrei Muresanu - str.Nasaudului" municipiul Bistrita

  4. Proiect de hotarare privind modificarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, in municipiul Bistrita, ca urmare a admiterii, in parte, de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), a contestatiei formulata in cadrul procedurii de atribuire

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

AVIZ DE LEGALITATE

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

GAFTONE FLOARE

     

Bistrita, la 10 IANUARIE 2019

Nr. 9

GF/SA.ex.4

 

0 comentarii1414 vizualizări11 ianuarie 2019
rss 2.0
rss 2.0