Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 17 August 2019 - 7882 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 11 februarie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 11 februarie 2019, ora 15,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: urgenta determinata de necesitatea transmiterii pana la data de 12.02.2019 la A.D.R. Nord-Vest, a cererii de finantare si a unor anexe, ca urmare a modificarii valorii neeligibile a proiectului "Linia verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa", conform prevederilor Ghidului solicitantului actualizat;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE:

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 11 februarie 2019, ora 15,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

 
  1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita n.132/28.08.2018 pentru aprobarea Proiectului "Linia verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa" si a cheltuielilor legate de proiect

   

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

   

AVIZ DE LEGALITATE

PENTRU SECRETARUL MUNICIPIULUI

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

   

Bistrita, la 7 FEBRUARIE 2019

Nr. 63

CDM/SA.ex.4

 

0 comentarii1673 vizualizări07 februarie 2019
rss 2.0
rss 2.0