Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 12 Decembrie 2019 - 90 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 11 iulie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 11 iulie 2019, ora 14,00, Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: Urgenta determinata de necesitatea transmiterii catre A.D.R. Nord-Vest, in termen de maxim 10 zile calendaristice, a hotararii Consiliului Local al Municipiului Bistrita de modificare a Hotararii nr. 101/30.05.2019 pentru aprobarea Proiectului "Scuar Ghinda" si a cheltuielilor legate de proiect, conform solicitarii de clarificari nr. 4 a Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord - Vest si termenele de depunere, de catre Consiliul Judetean, a proiectului pentru obtinerea finantarii obiectivului de investitii parcare publica - obiectiv de interes public in zona strazii Bistricioarei

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 11 iulie 2019, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

 
  1. Proiect de Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al Municipiului Bistrita nr.101/30.05.2019 pentru aprobarea Proiectului "Scuar Ghinda" si a cheltuielilor legate de proiect.

  2. Proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Bistrita a unor imobile - terenuri necesare realizarii unei parcari publice - obiectiv de interes public in zona strazii Bistricioarei

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

GAFTONE FLOARE


Bistrita, la 8 IULIE 2019

Nr. 297

GF/CTT/ ex.4

 
0 comentarii1722 vizualizări09 iulie 2019
rss 2.0
rss 2.0