Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Eco-Mediu Joi 12 Decembrie 2019 - 6972 vizitatori azi
SINTEZA ACTIVITATII GARZII FORESTIERE JUDETENE BISTRITA-NASAUD IN ANUL 2018.

Conform ultimelor raportari statistice suprafata totala de fond forestier a judetului Bistrita Nasaud este de 192.578 ha din care 14.797 ha (8%) proprietate publica a statului, 153.198 ha (79%) proprietate publica si privata a unitatilor administrativ teritoriale, 24.583 ha (13% ) proprietate privata a persoanelor fizice si  juridice. Suprafata de fond forestier pentru care nu este asigurata administrarea sau serviciile silvice prin structuri silvice autorizate este de cca. 6.500 ha.

       In cursul anului 2018 in cadrul Garzii Forestiere Judetene Bistrita Nasaud au activat un numar de noua ingineri silvici.

      Sintetic, activitatile desfasurate in cursul anului 2018 de catre personalul Garzii Forestiere Judetene Bistrita Nasaud se prezinta astfel:

 

 

I.   ACTIVITATI DE CONTROL AL RESPECTARII REGIMULUI SILVIC SI       CINEGETIC

 1.   PAZA SI INTEGRITATEA PADURILOR, CONTROLUL EXPLOATARII MASEI LEMNOASE,  A CIRCULATIEI  MATERIALULUI LEMNOS,  A INSTALATIILOR DE PRELUCRARE SI A DEPOZITELOR  DE MATERIALE LEMNOASE

     In cursul anului 2018 personalul silvic din cadrul Garzii Forestiere Judetene Bistrita Nasaud a efectuat un numar de 550 actiuni de control privind respectarea regimului silvic. In urma acestor actiuni au fost intocmite un numar de 55 procese verbale de constatare a contraventiilor  silvice, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 246.000 lei.

    S-au efectuat un numar de 26 controale de fond si partiale in suprafete din fondul forestier national si in vegetatia din afara fondului forestier fiind identificat un volum de material lemnos taiat ilegal de 1.424,37 mc. cu o valoare a prejudiciului de 543.702,02 lei. Au fost inaintate spre organele de cercetare penala, in vederea continuarii cercetarilor, 25 de sesizari penale privind savarsirea unor infractiuni la regimul silvic.

     Volumul total de material lemnos taiat ilegal, identificat in cursul anului 2018 la nivelul Judetului Bistrita Nasaud, de catre personalul Garzii Forestiere Judetene Bistrita Nasaud si a celor 19 ocoale silvice  a fost de 13.486 mc. cu o valoare a prejudiciului de 5.454.871,47 lei din care un volum de 9.471 mc. cu o valoare a prejudiciului de 4.054.515, 41 lei a fost identificat in fond forestier proprietate privata a persoanelor fizice care nu aveau incheiate contracte de prestari servicii silvice/administrare cu un ocol silvic autorizat.

    S-au verificat un numar de 30 sesizari inaintate de persoane fizice si juridice si s-au solutionat conform prevederilor legale.

    In urma actiunilor intreprinse s-a dispus confiscarea faptica a unui volum de 232,25 mc. material lemnos precum si a sumei de 246.122,41 lei reprezentand contravaloarea unui volum de 591,50 mc. material lemnos confiscat valoric.

 

 

  1. 2.   VANATOARE

    S-au efectuat un numar de 2 actiuni in vederea prevenirii si combaterii faptelor de braconaj.

   S-au efectuat un numar de 6 controale la gestionarii fondurilor cinegetice cu privire la respectarea clauzelor contractuale.

   S-au efectuat un numar de 157 actiuni de evaluare a trofeelor de vinat.

   S-au verificat 6 solicitari privind reasezarea/suplimentarea cotelor de recolta.

   S-au verificat 37 solicitari de constatare si evaluare a pagubelor cauzate animalelor domestice si culturilor agricole, de speciile din fauna de interes cinegetic.

   S-au intocmit un numar de 4 procese verbale de constatare a contraventiilor cu o valoare a  amenzilor de 3.000 lei.

 


II.   ACTIVITATI DE IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE

  S-au verificat in vederea avizarii/aprobarii amplasarii taierilor de masa lemnoasa, conform amenajamentelor silvice, un numar de 79 APV-uri la cele 16 ocoale silvice private, Directia Silvica Bistrita si Baza Experimentala Lechinta.

 S-au verificat un numar de 365 documentatii in vederea emiterii acordului SUMAL si a avizului de ridicare si utilizare a formularelor cu regim special, la solicitarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea, prelucrarea si comercializarea materialelor lemnoase.   

 S-au verificat un numar de 5 documentatii de scoatere definitiva si ocupare temporara a unor suprafete din fondul forestier national.

 S-au verificat un numar de 457 documentatii privind ajutoarele de stat pentru servicii silvice acordate proprietarilor de padure cu suprafete ≤ 30 ha si s-au intocmit deconturile aferente.

 S-au efectuat 4572 de importuri spre serverul central SUMAL a fisierelor cu date SUMAL transmise de operatorii economici care desfasoara activitati cu materiale lemnoase.

  Centralizarea situatiilor statistice SILV 1-SILV 5 la nivelul Jud. Bistrita-Nasaud pentru anul 2017 de la cele 15 ocoale silvice private, Directia Silvica Bistrita, Baza Experimentala Lechinta si transmiterea la Garda Forestiera Cluj  si INS.

  Verificarea, inregistrarea si transmiterea la O.C.P.I  in vederea inscriptionarii titlurilor de proprietate a unui numar de 8 procese verbale de punere in posesie

fond forestier cu mentiunea ca informatiile esentiale de pe aceste documente au fost arhivate electronic.

  Verificarea si receptia lucrarilor de competari si ingrijire efectuate in perimetrele de ameliorare a terenurilor degradate din raza Comunei Budesti.

  Verificarea prin sondaj a lucrarilor de impadurire si completari la ocoalele silvice din judet.

  Verificarea si eliberarea in baza Legii 107/2011 a 98 de certificate de identitate pentru material forestier de reproducere in raza judetului Bistrita- Nasaud.

  Verificarea executarii lucrarilor prevazute in proiectul tehnic de impadurire la un proprietar de teren agricol care a accesat fonduri europene prin masura 221.

  Verificarea respectarii legislatiei silvice in vigoare in cazul a 969 contractelor de prestari servicii silvice/administrare, inregistrarea lor intr-un registru special si transmiterea lor la ocoalele silvice. 

  Popularizarea legislatiei silvice in rindul proprietarilor de paduri, a operatorilor economici cu activitate in domeniu si a personalului silvic de la ocoalele silvice.

  Efectuarea de actiuni de control pe raza altor judete conform solicitarilor GF Cluj si a MAP.

 

 

B.   LUCRARI DE REGENERARE A PADURILOR PLANIFICATE PENTRU ANUL 2019 IN JUDETUL BISTRITA-NASAUD

     In primavara anului 2019 la nivelul Judetului Bistrita-Nasaud sunt prevazute a se executa impaduriri integrale pe o suprafata de 250,41 ha din care 18,92 ha sunt proprietate publica a statului si 231,49 ha proprietate publica a unitatilor administrativ teritoriale unde se vor planta peste 1,3 mil.puieti.

    Se vor executa completari in plantatiile infiintate in fondul forestier in anii anteriori, pe o suprafata de 74,46 ha  (5,12 ha proprietate publica a statului si 69,34 ha proprietate publica a unitatilor administrativ teritoriale ) unde  se vor planta peste 75 mii puieti.

    Marea majoritate a puietilor folositi pentru executarea acestor lucrari sunt produsi in pepinierele proprii ale Directiei Silvice Bistrita, ale ocoalelor silvice private si in pepinierele private din raza judetului nostru.

    In perioada 15 martie-15 aprile, cu ocazia Lunii plantarii arborilor, in judetul Bistrita-Nasaud s-au desfasurat o serie de actiuni publice de popularizare si educare privind rolul si importanta padurii precum si activitati practice de realizare de plantatii forestiere, cu participarea unor institutii publice, ONG-uri si voluntari. Astfel de actiuni s-au desfasurat pe raza comunelor Sinmihaiu de Cimpie,Budesti, Mariselu, Romuli, Sant, Telciu, Feldru, Lunca Ilvei, Sieu Odorhei, etc.

    In toamna anului 2017 pe raza Comunei Budesti s-au demarat lucrarile de  impadurire a unei suprafete de 41,07 ha teren agricol degradat constituita intr-un perimetru de ameliorare, lucrari finalizate in primavara acestui an. Autoritatea contractanta a acestui obiectiv de investitii este Ministerul Apelor si Padurilor prin Garda Forestiera Cluj iar beneficiar este Comuna Budesti. Valoarea investitiei este de 1.091.557,32 lei, perioada de executie este 2017-2021 iar formula de impadurire aleasa este 80% Salcam, 20% Frasin cu o desime de 5000 puieti/ha.

    In cazul perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate existente pe raza judetului, finantate din fonduri bugetare si din fondul de ameliorare a fondului funciar, personalul Garzii Forestiere acorda asistenta tehnica de specialitate, propune si avizeaza formulele de impadurire in concordanta cu conditiile stationale, cu gradul si tipul de eroziune, executa receptia lucrarilor de impadurire, a lucrarilor

de intretinere a plantatiilor, efectueaza controlul anual al regenerarilor, constata si evalueaza eventualele pierderi provocate de calamitati.

    Dupa realizarea "reusitei definitive" plantatiile respective sunt incluse in fondul forestier national, sunt  predate in paza si administrare unui ocol silvic autorizat iar beneficiarii investitiilor sunt unitatile administrativ teritoriale proprietare a terenurilor respective.

    De asemenea, personalul institutiei noastre acorda asistenta tehnica si verifica lucrarile prevazute in proiectele de impadurire la proprietarii de terenuri agricole

care au accesat fonduri europene prin masura 221 si respectiv 8.1, verifica si aproba proiectele de regenerare a padurilor si ajutorare a regenerarilor naturale elaborate de ocoalele silvice private, aproba rezultatele controlului anual al regenerarilor pentru aceste ocoale, avizeaza studiile de fezabilitate, verifica si receptioneaza proiectele tehnice de reconstructie ecologica si de infiintare a perdelelor forestiere de protectie, urmareste respectarea prevederilor legale privind producerea materialului forestier de reproducere si elibereaza certificatele de provenienta pentru acestea.

   In tabelul alaturat sunt prezentate in forma analitica lucrarile de regenerare a padurilor executate in primavara anului 2019 de catre structurile de administrare silvica din raza judetului Bistrita-Nasaud.

 

 SEF SERVICIU GFJ BN

ING. POP DANIEL

0 comentarii1883 vizualizări01 iunie 2019
rss 2.0
rss 2.0