Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Marti 13 Aprilie 2021 - 14587
Cererilor de plata pentru Masura 14 "Bunastarea animalelor".

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 08 - 21 februarie 2021, se depun cererile de plata pentru Masura 14 "Bunastarea animalelor" - pachetul a) - plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachetul b) - plati in favoarea bunastarii pasarilor din cadrul PNDR 2014 - 2020.

Cererea de plata va fi completata online individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, iar dupa tiparire, verificare si semnare se depune la Centrul judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, pe a carui raza teritoriala se afla sediul social al solicitantului sau pe raza teritoriala a judetului unde este exploatatia cu capacitatea de productie cea mai mare.

Cererile de plata pentru Masura 14 "Plati in favoarea bunastarii animalelor" cuprinde angajamentele si informatiile aferente tuturor exploatatiilor cu cod ANSVSA detinute de un solicitant, indiferent pe raza carui judet isi desfasoara activitatea solicitantul si se depun insotite de :

 • Copie CUI / CIF, dupa caz;
 • Documente care atesta calitatea de fermier activ: documente privind inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) - cod CAEN/act de infiintare/act constitutiv/statut din care reiese ca are activitate agricola (ca desfasoara activitate agricola cu codul CAEN 0146 - Cresterea porcinelor, respectiv CAEN 0147 - Cresterea pasarilor) si/sau 0150- Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor). In cazul in care, din documentele stipulate mai sus, nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea conditiei de fermier activ;
  •   Situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale, din care rezulta venitul total realizat in anul anterior anului depunerii cererii de plata;
  • Formularul "Date informative" (cod 30) care cuprinde indicatorul "venituri din activitati agricole";
  • Formularul "Situatia veniturilor si cheltuielilor" (cod 20) care cuprinde indicatorul "venituri totale".
  • Copie buletin / carte de identitate al/a titularului/administratorului/ reprezentantului legal /imputernicitului;
  • Copie/copii autorizatie/ii sanitar-veterinara/e pentru fiecare exploatatie detinuta inscrisa in cererea de plata; Copia/copiile autorizatiei/iilor sanitar-veterinara/e poate/pot fi depusa/e de catre beneficiar o data cu primul decont/documente justificativ/e pe care il inregistreaza la CJ APIA in anul respectiv de angajament.  Daca autorizatia este eliberata dupa data depunerii cererii de plata, aceasta trebuie sa fie in vigoare la data popularii exploatatiei ;
  • Graficul de livrare estimat anual;
  • Graficul de populare estimat anual;
  • Document coordonate bancare;
  • Imputernicire si copii dupa actele de identificare ale imputernicitului, daca este cazul;
  • Declaratii si angajamente pentru bunastare si specifice subpachetelor.

 

In plus fata de documentele mai sus mentionate, se depun, in functie de pachetul solicitat:

Pentru pachetul a) porcine

 • Copia schitei grajdului/halei pentru fiecare exploatatie cu cod ANSVSA (din care sa reiasa adresa, suprafata spatiilor de cazare/spatiul maxim de cazare pe compartiment/boxa). Din suprafata totala respectiva se exclude suprafata spatiilor de hranire si adapare asezate pe podea, stalpii, aleile, alte spatii nedestinate cresterii pentru toate categoriile de porcine;
 • Pe copia schitei fermierul va mentiona instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate masuratorile inscrise in schitele depuse si toleranta acestuia in conformitate cu fisa tehnica (carte tehnica) a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate masuratorile;
 • Copii ale documentelor care fac dovada ca beneficiarul are la dispozitie echipamente specializate de masurare si control a calitatii aerului si acestea sunt la dispozitie in exploatatie in vederea monitorizarii zilnice a pulberilor (prin prezentarea unui document de achizitie sau a unui contract de comodat sau a unui alt document);
 • Copia documentului care atesta functionarea in parametrii tehnici a echipamentului specializat de masurare si control a calitatii aerului.

Pentru pachetul b) pasari

 • Copia notificarii catre DSVSA referitoare la densitatea practicata;
 • Copia schitei halelor pentru fiecare explotatie cu autorizatie sanitar-veterinara din care sa reiasa adresa, suprafata spatiilor de crestere utila. Din suprafata  totala respectiv suprafata custilor/ compartimentelor se exclude suprafata echipamentelor de hranire si adapare asezate pe podea, stalpi, alte spatii nedestinate cresterii pentru toate categoriile de pasari, inclusiv a cuibarelor in cazul gainilor ouatoare in sistem alternativ la sol a cuibarelor pentru gainile de reproductie rase grele si spatiul aferent cocosilor pentru categoria de gaini de reproductie rase grele. Avand in vedere ca, suprafata minima obligatorie pe cap de gaina ouatoare in sistem de crestere in custi imbunatatite, include si suprafata cuibarului (750 cmp/cap gaina), la calcularea suprafetei necesare pentru respectarea conditiilor de bunastare superioara se masoara suprafata totala a custii care include si suprafata cuibarului rezultand astfel o suprafata de 825 cmp/cap pentru subpachetul de densitate 10%, respectiv 862 cmp/cap pentru subpachetul de densitate 15%. Pe copia schitei halelor fermierul va mentiona aparatul cu care au fost efectuate masuratorile inscrise in schitele depuse si toleranta acestuia in conformitate cu fisa tehnica (carte tehnica) a aparatului/ instrumentului cu care au fost efectuate masuratorile;
 • Copia documentului care atesta ca aparatul de masurare a noxelor in vederea monitorizarii acestora zilnice este la dispozitie in exploatatie;
 • Copia documentului care atesata functionarea in parametrii tehnici a aparatului de masurat noxe.

 

Modelele cererilor de plata pentru Masura M14 "Plati in favoarea bunastarii animalelor" - pachet a)  Plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachet b) Plati in favoarea bunastarii pasarilor insotite de instructiunile de completare aferente, sunt aprobate prin OMADR nr.30/05.02.2021, publicat in Monitorul Oficial nr.128/128 bis din 8 februarie 2021 si toate informatiile sunt detaliate  in  Ghidul solicitantului pentru Masura M14  Bunastarea animalelor - pachet a)  Plati in favoarea bunastarii porcinelor, editia a IV a si in  Ghidul solicitantului pentru Masura M14  Bunastarea animalelor - pachet b) Plati in favoarea bunastarii pasarilor, editia a IV a, aprobate prin OMADR nr.29/05.02.2021 si postate pe site-ul oficial al APIA www.apia.org.ro, (http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor).

 

.

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca elibereaza adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14 "Bunastarea animalelor", care au depus cerere de plata si care intentioneaza sa acceseze credite in vederea finantarii activitatilor curente, de la institutiile bancare si nebancare ce au incheiat conventii cu APIA, pentru anul de angajament 2021. 

Astfel, potrivit conventiilor, la solicitarea scrisa a fermierului, APIA elibereaza o adeverinta prin care confirma ca acesta a depus cerere de plata aferenta anului de angajament 2021, pentru Masura 14 "Plati in favoarea bunastarii animalelor" - pachetul a) porcine  sau  pachetul b) pasari.

In adeverinta este inscrisa valoarea de 85% din suma solicitata in cererea de plata aferenta anului de angajament 2021.

Valoarea creditului va fi de pana la 90% din suma inscrisa in adeverinta cuvenita beneficiarului pentru Platile privind bunastarea animalelor, anul de angajament 2021.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) si Fondul National de Garantare a Creditului pentru intreprinderi Mici si Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garanteaza maxim 80% din valoarea fiecarui credit acordat de banci fermierilor.

Reamintim fermierilor ca potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.703/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, ordin care stabileste conditiile in care se vor incheia conventiile dintre institutiile financiar-bancare si nebancare si APIA, in vederea finantarii de catre acestea a activitatilor curente ale beneficiarilor platilor derulate de institutia noastra in baza adeverintelor eliberate, dobanda aferenta acordarii creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.

In ce priveste comisioanele practicate de institutiile finantatoare, APIA atrage atentia fermierilor care doresc sa acceseze credite pentru finantarea capitalului de lucru in vederea desfasurarii activitatilor curente, sa analizeze cu atentie sporita solutiile de finantare propuse de institutiile financiar-bancare si nebancare in ceea ce priveste costul acestora, astfel incat sa aleaga modalitatile de finantare care raspund cel mai bine necesitatilor proprii.

Toate conventiile incheiate intre APIA, institutiile bancare si nebancare si FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul institutiei, la adresa: www.apia.org.ro, in sectiunea Conventii, Acorduri, Protocoale.

 

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

0 comentarii1456 vizualizări10 februarie 2021
rss 2.0
rss 2.0