Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 19 Aprilie 2021 - 14587
Facilitati fiscale pentru contribuabili.

Administratia Juderteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud  informeaza contribuabilii cu privire la publicarea in M.O. nr.600 din data de 8 iulie 2020 a Legii nr.114/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative.  

            Principalele modificari aduse de actul normativ mentionat, O.U.G. nr. 90/2020 sunt urmatoarele:

            - Debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice si a unitatilor administrativ-teritoriale, aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii. 

            Anterior acestei modificari, OUG nr. 90/2020 prevedea posibilitatea restructurarii obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si a obligatiilor bugetare accesorii.

            - Sunt obligatii bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 si obligatiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 august 2020 aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 iulie 2020, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a O. U.  G. nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, respectiv 21 martie 2020 si data de 31 iulie 2020 inclusiv.

            - Restructurarea obligatiilor bugetare se aplica si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 august 2020 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

            - Obligatiile bugetare sunt definite ca fiind obligatia de plata a oricaror sume care se cuvin bugetului general consolidat si/sau bugetelor autoritatilor publice centrale si locale individualizata in titluri executorii emise potrivit legii, existente in evidenta organului fiscal central, in vederea recuperarii.

            - Pentru masura inlesnirii la plata a obligatiilor bugetare, planul de restructurare trebuie sa prevada ca  debitorul trebuie sa achite, pana la data depunerii solicitarii de restructurare, obligatiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre 1 august 2020 ( anterior in O.U.G. 90/2020 era prevazuta data de 1 aprilie 2020) si data depunerii solicitarii de restructurare.

            - Solicitarea de restructurare se poate depune pana la data de 31 decembrie 2020, sub sanctiunea decaderii;

            - Pentru debitorii care au depus solicitari privind restructurarea obligatiilor bugetare aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative, acestea se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii solicitarii."

 

 

    Sef administratiei,                           Compartimentul Comunicare,       

   Dorina Sanda CICIOC                                Maria BIRIS

0 comentarii3759 vizualizări24 iulie 2020
rss 2.0
rss 2.0