Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 19 Aprilie 2021 - 14587
Registrul pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN, operational din 11.01.2021.

La solicitarea mediului de afaceri, Agentia Nationala de Administare Fiscala a amanat operationalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN  prevazuta initial in data de 4 ianuarie 2021, pentru data de 11 ianuarie 2021. Operationalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2020.

           Astfel, reamintim entitatilor raportoare prevazute la art. 61 din Legea nr. 207/2015, ca, in termen de 10 zile de la operationalizarea Registrului, au obligatia de a transmite organului fiscal central toate informatiile prevazute la art. VIII, alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2020* privitoare la persoanele fizice, juridice sau alte entitati fara personalitate juridica care au deschis conturi intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta pana la data raportarii.

 

 *OUG 111/2020, art. VIII, alin (1)

 "In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica au obligatia de a transmite organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau a altor entitati fara personalitate juridica care au deschise conturi la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si celelalte informatii prevazute la art. 61 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, privitoare la identitatea persoanelor si la numarul IBAN".

 

 Sef administratiei,                                           

Dorina Sanda CICIOC                                  

0 comentarii2016 vizualizări28 decembrie 2020
rss 2.0
rss 2.0