Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 19 Aprilie 2021 - 14587
25 mai 2021 - Termen pentru depunerea formularului 212.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii cu privire la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 33 din 12 ianuarie 2021 a O.P.A.N.A.F. nr. 14/07.01.2021 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 212 "Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice"

         Formularul 212 se utilizeaza de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate si a contributiilor sociale datorate incepand cu anul 2020, precum si pentru declararea impozitului pe veniturile estimate si a contributiilor sociale datorate incepand cu anul 2021.

         Declaratia se completeaza conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2 la ordinul mentionat si se depune de catre :

           * persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate si care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;    

          * persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate;

           * profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care au beneficiat de:

          - indemnizatia prevazuta la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020  cu modificarile ?i  completarile ulterioare;

         - indemnizatia prevazuta la art. 3 din O.U.G nr. 132/2020 cu modificarile si completarile  ulterioare;

         * avocati si persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe care au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. XV din O.U.G nr. 30/2020  cu modificarile ?i  completarile ulterioare;

 

 

 

 

         -Termenul de depunere a declaratiei: 25 mai 2021 inclusiv:

               - Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/incheierii contractului intre parti, in cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal sau al celor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala si care nu au avut, pana la acea data, obligatia depunerii declaratiei unice.

 

        Modul  de depunere a declara?iei :  

         a) in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.

        b) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului "Spatiul privat virtual" (SPV) sau   pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnatura electronica calificata.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro.

 

 

                            Sef administratiei,     

                          Dorina Sanda CICIOC                                                  

0 comentarii1757 vizualizări20 ianuarie 2021
rss 2.0
rss 2.0