Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 19 Aprilie 2021 - 14587
Formularul 230 se poate depune pana la 25 mai 2021.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud  informeaza contribuabilii  ca data de 25 mai 2021 este termenul pana la care persoanele fizice pot  depune, sub sanctiunea decaderii, formularul 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat" pe veniturile realizate in anul 2020.

       Noul model a formularului 230 ?i "Anexa nr. ... la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat" sunt prevazute in  anexa nr. 2 la O.P.A.N.A.F. nr. 15/07.01.2021 .

       Formularul  se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza din Romania  venituri din salarii si asimilate salariilor,  venituri din pensii,    venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit, venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real si  venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, in urmatoarele situatii:

    - au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora;

    - dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.

     Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizatiile prevazute la art. XI si XV din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si in O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare.

       Formularul 230  se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora,  potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si se depune impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal  competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

        Formularul poate fi depus si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

        Informatii suplimentare se pot obtine:

       - prin intermediul "Formularului de contact" existent pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ,www.anaf.ro ;

      - apeland Serviciul central de asistenta telefonica a contribuabililor - Call - center, la numarul de telefon 031.403.91.60;

       - la sediile unitatilor fiscale, la structurile de asistenta pentru contribuabili. "

 

Baza legala - O.P.A.N.A.F. nr. 15/07.01. 2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 34 din 12 ianuarie 2021.

 

 

                Sef administratiei,                                              

            Dorina Sanda CICIOC                                                   

0 comentarii1813 vizualizări22 ianuarie 2021
rss 2.0
rss 2.0